Kiralama Şartları

1. İşbu Kısa Dönem Araç Kiralama Sözleşmesi (”Sözleşme”) bir yanda ticari merkezi
“Fevzi Çakmak Mh. Başak 1 Sk. No: 24 İç Kapı No:7 Bahçelievler/ İSTANBUL” adresinde
bulunan GRAND LEASE OTOMOTİV (”KİRALAYAN”) ile diğer yanda detayları
araç teslim formunda yer alan (”KİRACI”) arasında aşağıda hüküm ve şartlarda ve
kiralama yaptığı tarihte akdedilmiş imza ve tarihinde veya internet üzerinde yapılan
rezervasyonlarda siparişin verildiği tarih itibari ile derhal yürürlüğe girmiştir.

2. KİRACI, İşbu Şözleşme’ye ek olarak kiralama özet sözleşmesinde belirtilen marka,
model ve sayıdaki aracı (”ARAÇ”), motorlu kara nakil aracı kiralama sözleşmesi genel
koşullarında sürede ve/veya kilometrede (hangisi önce biterse) kullanmak üzere ve
belirtilen diğer şartlarda, her türlü ayıptan ari ve çalışır vaziyette teslim aldığını kabul
ve beyan eder. KİRACI gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek
Araç Teslim - İade Formlarını imzadan imtina etmeyeceğini, Formda yazılanları
koşulsuz kabul edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. KİRACI, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile yürürlükteki sair her türlü yasal
düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı
nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi
v.b.) KİRACI sorumludur.

4. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar
neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu
aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda
oluşacak diğer sair masraflar) KİRACI sorumludur.
5. Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır.
Kiralama günü, 24 saati 2 saat ve fazlası geçtiği takdirde, tam gün ücreti alınır.
6. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kulanabilir durumdaki kredi
kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Üst grup araçlarda çift kredi kartı zorunluluğu vardır.
7. Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır. Kredi Kartı KİRACI adına
tanzim edilmiş olmalıdır.

8. İptal / iade ve değişiklik şartları;
İptal talebinizi rezervasyon yapılan tarihte (çalışma saatleri içinde) KİRALAYAN’a bildirilirse,
ödenen tüm tutar kredi kartına iade olacaktır. Diğer iptal taleplerindeki iade uygulaması şu
şekildedir; Kiralamanın alış saatine 24 saatten daha az zaman kalması veya iptal edilmeksizin aracın
alınmaması durumunda 3 günlük kiralama ücreti tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade
yapılmaktadır. Rezervasyon 3 günden kısa ise iade yapılamamaktadır.
Kiralamanın alış saatine 24 saatten fazla zaman var ise, 50 TL tutarında kesinti yapıldıktan
sonra iade yapılmaktadır.

9. KİRALAYAN, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü, v.s. geçiş ücretlerini, trafik cezaları ve faiz ve
ferileri ile hizmet bedeli ve ceza yönetim bedelini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve
herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından ve/veya
teminatından mashup ederek tahsil etmeye işbu sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI,
KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.


Whatsapp Telefon