KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE
MUVAFAKAT FORMU
Kiralayanı kişisel veriler hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki kanun
hükümleri uyarınca işbu sözleşmeyle elde ettiği kişisel verileri yasaya uygun şekilde ve/veya
meşru amaçla işler, muhafaza eder ve mevzuata ve şirket tarafından tanzim edilmiş politikaya
uyumlu bir şekilde meşru amaçlar gözetilerek imha eder ve/veya alenileştirir. KİRALAYAN’ın
araç, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı v.s. gibi bilgileri hizmet aldığı 3.
kişi ve kuruluşlarla kanuna uygun şekilde paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez.
KİRACI, KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Kanun hükümleri uyarınca alınacak açık rıza/onay formu işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
Firmamızın kişisel verilerin korunması hakkında aldığı tedbirler ve kullandığı yöntemlerle ilgili
daha ayrıntılı bilgi almak için web sitemizde yayınlanan şirket politikasını inceleyebilirsiniz.
Bilgilerinizin işlenmesi noktasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek
zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel
Verilere İlişkin Bilgilendirme”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve
yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin şirket
ve iştirakleri arasında paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat
ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Whatsapp Telefon